Swem

Theo Barnard and Wessel Lategan took part in the Western Cape Short Course Championship during the holidays, 13 – 16 July 2023. They represented the Swartland Swimming Club. Theo het aan 8 items deelgeneem. Van hierdie 8 items het hy 4 “Finals” geswem. Hy het ook 6 (pb’s) persoonlike beste tye geswem. Hy het ‘n brons medalje gewen in sy 100m Vlinderslag. Wessel het aan 8 items deelgeneem en 7 persoonlike beste tye geswem.